Kvalitetspolicy

Tak & Bygg i Nerike AB

Vi levererar vad vi lovar

Vi utnyttjar inte dolda kostnader, det vill säga vi offererar inte så att priset framstår som mycket lägre än vad slutfakturan kommer att bli. De som gör så brukar lägga på timmar och materialkostnader, vilket i slutänden får kunden att inse att kostnaden vida översteg vad som först offererades. Tak&Bygg i Nerike AB har inga som helst dolda kostnader i sin offerering. 

Vi använder erforderlig maskinpark och material. 

Vi ger tillräckligt bra garantier så att eventuella problem kan rättas till innan garantitiden går ut. 

Vi tar tillräckligt betalt så att företagets fortlevande garanteras, det vill säga vi hittar en nivå som i det långa loppet är bra för dig som kund, företaget och våra anställda. På så sätt säkerställer vi vår kvalitet. 

Vi bryr oss – helt enkelt. Vår erfarenhet visar att vi levererar en produkt och en service som vi kan vara stolta över och som inte ger dig några problem igen efter bara ett par år.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Följ oss på Instagram