Om Tak & Bygg i Örebro

 

Vi utför tak- och byggarbeten i Örebro med omnejd. Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med våra utförda arbeten.

Jag heter Håkan Eriksson och är född 1965.Foto av takläggaren Jag har alltid jobbat som snickare. Tidigare har jag jobbat på PEAB i 24 år och nu driver jag mitt egna företag Tak och Bygg i Nerike AB sedan 2002.

 

 

Vår policy - så här får vi nöjda kunder

 • Vi levererar vad vi lovar.
   
 • Vi utnyttjar inte dolda kostnader, det vill säga vi offererar inte så att priset framstår som mycket lägre än vad slutfakturan kommer att bli. De som gör så brukar lägga på timmar och materialkostnader, vilket i slutänden får kunden att inse att kostnaden vida översteg vad som först offererades. Tak&Bygg i Nerike AB har inga som helst dolda kostnader i sin offerering.
   
 • Vi använder erforderlig maskinpark och material.
   
 • Vi ger tillräckligt bra garantier så att eventuella problem kan rättas till innan garantitiden går ut.
   
 • Vi tar tillräckligt betalt så att företagets fortlevande garanteras, det vill säga vi hittar en nivå som i det långa loppet är bra för dig som kund, företaget och våra anställda. På så sätt säkerställer vi vår kvalitet.
   
 • Vi bryr oss - helt enkelt. Vår erfarenhet visar att vi levererar en produkt och en service som vi kan vara stolta över och som inte ger dig några problem igen efter bara ett par år.

  

Våra försäkringar

Entrepenadförsäkringar i Länsförsäkringar och personförsäkringar i Fora